Läs mer om våra tjänster

Vet du vad som krävs för att utveckla starka kundrelationer och kunderbjudanden?

Vi vet att det finns två förmågor som är särskilt viktiga vid affärsutveckling. Den ena är att förstå sina kunder på djupet – Vilka är de? Vad vill de ha? Vad drivs de av? Den andra är att omvandla insikten om kunden till handgripliga åtgärder som ger faktiska resultat. Vi på Cliente har båda dessa förmågor – och vi använder dem för att hjälpa företag att nå verklig framgång i sin affärsutveckling.

 

När kampen om era kunder ökar är det helt avgörande att skapa en bas av nöjda och lojala kunder. Vi hjälper er att förstå kundens upplevelse på djupet och omsätter insikterna till prioriteringar och konkreta förbättringsåtgärder.

För att skapa relevans och kundvärde kan inte alla kunder behandlas likadant. Nyckeln ligger i en effektiv segmentering  som kompletterar magkänsla med genuin förståelse för er målgrupp. Vi hjälper er att förstå vad det är som driver och attraherar olika kundsegment och säkerställer att segmenteringen blir ett agerbart verktyg för affärsutveckling och marknadsbearbetning.

Ditt företags produkter, tjänster och erbjudanden är en central del av kundupplevelsen. Vi vet att nyckeln till framgångsrik erbjudandeutveckling handlar om att sätta kunden i centrum. Vi hjälper er att få den kundinsikt som krävs och att utveckla starka erbjudanden som bygger på de insikterna.

Kundnöjdhet
& lojalitet
Segmentering &
målgruppsstrategi
Erbjudande-
utveckling

Kundcase

Våra kunder finns i ett flertal branscher, agerar på olika marknader och står inför olika utmaningar. Vi är stolta över att de uppdrag vi genomfört har resulterat i framgång för våra kunder och vi är glada för våra långvariga kundsamarbeten.

sas

SAS

– Från kundinsikt till förbättrad flygupplevelse – en resa i tid

Genom att identifiera, prioritera och kommunicera tydliga förbättringsområden har vi hjälpt SAS att förbättra kundupplevelsen.

Läs mer
bambora-cliente

Bambora

– Segmentering och prisoptimering av nytt erbjudande inom fintech

Genom en segmentering och prissättningsstudie har vi stöttat Bambora i lanseringen av ett helt nytt varumärke och erbjudande.

Läs mer
Proffice

Proffice

– Bemanningstjänster på kundens villkor

Med hjälp av fyra tydliga och behovsanpassade erbjudanden har Proffice position på marknaden stärkts.

Läs mer
Läs mer
om oss