ATG | V75 Boost

Så boostas vinstchanserna på travbanan

v75-boost-cliente

I början av 2016 lanserade ATG den största nyheten i V75s historia – tilläggsspelet V75 Boost. Inför lansering var det viktigt för ATG att förstå hur betalningsvilja och lönsamhet skulle påverkas.

Genom att simulera omsättning och nettobidrag vid olika priser och produktegenskaper hjälpte vi ATG att besvara frågor så som hur spelbeteendet skulle förändras och hur stor kannibaliseringen skulle bli på befintligt spelande vid lanseringen av den nya produkten. Med hjälp av conjointanalys kunde vi föreslå hur tjänsten borde utvecklas för att skapa störst kundvärde samt vilket pris som var optimalt.

Tjänsten lanserades i februari 2016 och  ATG nådde sin högsta spelomsättning genom tiderna under första kvartalet. Satsningen på V75 Boost stod för en stor del av den 40%-iga ökningen i omsättning.

Några av våra kunder: