ATG

En skräddarsydd segmentering blir navet i strategiska beslut

ATG - segmentering

ATG är det enda spelbolaget som har tillstånd att bedriva spel på hästar i Sverige. Deras uppdrag och ansvar är att tjäna pengar till trav- och galoppsporten. På en förändrad marknad med allt hårdare konkurrens låg ATGs stora utmaning i att återta marknadsandelar genom att attrahera nya kunder och samtidigt bibehålla sin trogna målgrupp.

Vi har hjälpt ATG genom att skapa en skräddarsydd segmentering av spelmarknaden med fokus på behov, drivkrafter och spelbeteende. Baserat på segmenteringen gjordes sedan en prioritering utifrån segmentens affärsvärde och marknadspotential. Resultatet blev ett taktiskt verktyg som har bidragit till målgruppsanpassad produktutveckling, kundbearbetning och kommunikation.

ATG vände trenden och ökade omsättningen genom bland annat ett antal nysatsningar för att locka spelare ur olika målgrupper som man tidigare inte nått. Segmenteringen har varit ett viktigt verktyg i att möjliggöra detta. Idag fungerar den som navet i ATGs alla marknadsstrategiska beslut och operativa aktiviteter.

Några av våra kunder: