Bambora

Segmentering och prisoptimering av nytt erbjudande inom fintech

bambora-cliente

I maj 2015 föddes den svenska betalkoncernen Bambora genom en sammanslagning av flera företag inom fintech. Med ett nytt varumärke och ny plattform vill Bambora erbjuda en helhetslösning inom betalningar som förenklar vardagen för främst små- och mellanstora handlare, både i butik och online. Vårt uppdrag handlade om att inför lansering stötta Bambora med kundinsikter vid utvecklingen av deras nya varumärke och erbjudande.

I ett första steg genomförde vi dels en nordisk kartläggning av konsumenters inställning till betalningar och dels en segmentering av företagsmarknaden – Bamboras primära kundgrupp. Genom en heltäckande segmentering som tog hänsyn till flera olika dimensioner, kunde vi identifiera rörligheten inom olika målgrupper och vilka drivkrafter som var särskiljande. Segmenteringen låg sedan till grund för Bamboras varumärkesplattform och lanseringsstrategi.

I nästa steg genomförde vi en prissättningsstudie med hjälp av en conjoint-analys, för att identifiera betalningsviljan och attraktiviteten vid olika prismodeller och prisnivåer. Utmaningen låg i att testa en komplex produktkategori på en marknad där kunskapsnivån och engagemanget är lågt. Genom simuleringar av olika scenarier kunde vi identifiera vilken prissättning som skulle optimera efterfrågan. 

Cliente är experter på det man gör och de projekt vi gjort ihop har bidragit med stort värde till våra kunder, partners och oss själva.
JON WIMMERCRANZ, CMO PÅ BAMBORA 

Lanseringen av Bambora har varit mycket lyckad med ett kundinflöde som överträffat förväntningarna, mycket tack vare ett starkt erbjudande som är lätt för kunderna att förstå och köpa.

Några av våra kunder: