Fora

En tryggare arbetsmarknad genom ökad kundorientering

Fora

Fora är ett servicebolag, ägt av LO och Svenskt Näringsliv, som erbjuder parter på arbetsmarknaden administrativa lösningar för kollektivavtalad pension och försäkringar.

Fora vill skapa trygghet och förenkla vardagen för olika parter på arbetsmarknaden. Därför är det avgörande att förstå vad som är viktigt för olika målgrupper och att agera utifrån de kundinsikterna. Vi har sedan 2008 stöttat Fora i att bli mer kundorienterade och genom åren har uppdragen handlat om bland annat:

  • Uppföljning av kundnöjdheten inom Foras tre huvudsakliga målgrupper: Företag, Anställda och Uppdragsskunder. Baserat på uppföljningen har vi sedan identifierat vad Fora behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten och genom workshops och analysforum stöttat dem i att gå från insikt till handling.
  • Vi genomförde en kartläggning av befintliga och potentiella källor till kundinsikt samt tog fram en struktur för hur Fora kontinuerligt bör arbeta med kundinsikter. Det gav Fora ett effektivt verktyg, en samordning av sitt arbete med kundinsikt och ytterligare ett hjälpmedel i sin strävan mot ökad kundorientering.
  • För att identifiera förutsättningarna inför den kundorienteringsresa som Fora nu genomgår, utförde vi en kundorienteringsdiagnos i hela organisationen. Med diagnosen som underlag kunde vi identifiera vilka områden Fora behövde utveckla men också ta fram användbara nyckeltal, som gör det möjligt att följa framstegen över tid.

”Cliente har varit ett viktigt strategiskt stöd i Foras resa mot att bli ett mer kundorienterat företag och att succesivt förbättra kundnöjdheten. I vårt kundarbete bidrar Cliente med värdefulla insikter och kreativa grepp för att sprida dessa insikter internt. Clientes projektteam är flexibla och väldigt lätta att arbeta ihop med”.
Christina Schiller, AVDELNINGSCHEF kommunikation & marknad, Fora AB

Med vår hjälp har Fora fått en djupare förståelse för kundupplevelsen och dess drivkrafter vilket använts som ett strategisk underlag för prioritering av Foras kunddrivna förbättringsarbete. Vi har bidragit till att skapa samsyn och engagemang bland samtliga medarbetare kring vad som skapar kundnöjdhet och ett kundorienterat företag. Vi har löpande stöttat Fora i att sammanställa och åskådliggöra kundinsikter, t.ex. i material till ledningsgrupp och styrelse.

Några av våra kunder: