Fabege

Rätt mätning och verktyg bygger nöjdare kunder

SBP-Fabege

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag som skapar levande stadsdelar med moderna och hållbara kontor i över 80 fastigheter i Storstockholm.

Ett av deras strategiska mål är nöjda kunder, där de strävar efter att nå en nivå på NKI 80. Ett viktigt verktyg i resan mot detta mål är den årliga NKI-undersökningen som vi genomför tillsammans med Fabege. Den är skräddarsydd utifrån den egna verksamhetens behov och krav.

Undersökningen bidrar till att skapa en ökad dialog med hela kundbasen och ger Fabege värdefull kunskap kring hur kunderna upplever Fabege som fastighetsvärd och var det finns förbättringspotential. Förutom möjligheten att på strategisk nivå följa utvecklingen av nöjda kunder över tid så synliggör undersökningen viktiga kundinsikter som ligger till grund för konkreta förbättringsåtgärder ända ner på fastighetsnivå. Vi har lyft fram kundarbetet inom organisationen och försett Fabege med verktyg för att mer effektivt driva kundarbetet framåt. Med stort engagemang och fokus på kundarbetet i hela organisationen jobbar vi tillsammans mot att uppnå det långsiktiga målet för Fabeges övergripande kundnöjdhet.

Några av våra kunder: