Folksam

Fokus, struktur och engagemang för långsiktig kundutveckling

folksam

Folksam är ett av Sveriges ledande försäkringsbolag. Deras övergripande mål är att ha försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder.

Baserat på kundinsikt hjälper vi Folksam att skapa förståelse för vad som driver kundvärde inom olika affärsområden med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Detta ger dem väl förankrade förutsättningar för att kunna göra rätt prioriteringar. Genom en strukturerad arbetsprocess, där hela organisationen på olika sätt är involverade i både analys- och åtgärdsarbetet, driver vi ett kontinuerligt kunddrivet förändringsarbete tillsammans. Allt för att skapa en långsiktig förändring med nöjdare och lojalare kunder.

Genom god insikt i såväl ledningsstrukturer och affärsverksamhet som i smarta undersökningslösningar och analytisk know how, är Cliente en stark katalysator i vårt förändringsarbete. Vi har tillsammans uppnått ett stort engagemang för en kundorienterad utveckling, från hela verksamheten till våra två styrelser.
Jacqueline Sejersen, ANSVARIG Research på Folksam 

Några av våra kunder: