Förenade Liv

Att träffa rätt hos kollektiven för att tillgodose individen

Förenade Liv

Förenade Liv erbjuder gruppförsäkringar till anställda och medlemmar genom de arbetsgivare och organisationer som företräder dem. ”Allt vi gör, gör vi tillsammans” – ambitionen är att i nära samverkan med sina kunder utveckla och erbjuda försäkringslösningar som utgår från den enskilde försäkringstagarens behov.

När Förenade Liv inledde ett omfattande marknadsstrategiskt arbete i syfte att effektivisera försäljningen och hitta nya distributionsmöjligheter var en viktig förutsättning att förstå de behov och drivkrafter hos kunderna som leder till tecknandet av ett gruppförsäkringsavtal. Baserat på djupintervjuer med både befintliga och potentiella kunder och samarbetspartners hjälpte vi Förenade Liv att få ökad kundförståelse och att segmentera marknaden utifrån vad som skapar kundvärde.

Vårt samarbete med Cliente har varit givande på många sätt. De konsulter vi arbetat med har haft hög kompetens och gedigen erfarenhet och tillfört både kunskap och energi. De har dessutom arbetat med integritet och inte rekommenderat något de inte tror på eller bara sagt ja till vad vi i ledningen har framfört om de inte kan stå bakom det – det är en avgörande framgångsfaktor som inte alltid kommer med på köpet.

Efter att uppdraget avslutades har vi anpassat vår organisation utifrån de krav och behov som kunderna har och vi kan redan se att det tas emot mycket positivt. I vårt arbete med att utveckla våra strategier ligger segmenteringen som en bas som vi skulle ha svårt att klara oss utan.
Jessica Gustâv, Marknadschef Förenade Liv

Genom en iterativ arbetsprocess skapade vi goda förutsättningar att ta hänsyn till olika perspektiv samt att i ett tidigt stadium rigga för att operationalisera segmenteringen. Våra insikter och rekommendationer har framgångsrikt öppnat för nya affärer och distributionsmöjligheter, såsom satsningen på att stärka kännedomen bland och relationen till försäkringsförmedlare.

Några av våra kunder: