ICA

Vet du varför du handlar på ICA? Det gör vi.

ica

ICA är Sveriges största dagligvarukedja och har framgångsrikt kombinerat entreprenörsanda och stordrift. ICA utvecklar löpande sin verksamhet utifrån yttre krav och förutsättningar för att bli det ledande detaljhandelsföretaget där värdeskapande alltid börjar och slutar med kunden.

Vi har sedan 2009 hjälpt ICA att undersöka och förstå kundernas upplevelse i butik. Vårt uppdrag handlar om att följa upp mål för kundnöjdhet och att identifiera och prioritera strategiska förbättringsområden utifrån kund- såväl som konkurrensperspektivet. I nästa led hjälper vi även kedjeprofilerna att välja riktning och fokusera förbättringsåtgärder utifrån vad som har störst påverkan på kundupplevelsen.

Cliente har de senaste åren verkligen lyckats hjälpa oss att göra det bästa möjliga av en undersökning som många tar del av och använder i verksamhetsplaneringsarbetet. Vår kundinsikt har förbättrats genom de inspel som vi fått och de kreativa analysgrepp som Cliente har tillfört. Clientes projektteam har alltid haft en hög servicenivå och inte heller dragit sig för att ifrågasätta tidigare sätt att göra saker.
Jonas Gunnarsson, Market & Consumer Research Manager på ICA

Genom kontinuerlig utveckling av hur vi mäter och analyserar kundupplevelsen har vi skapat ett verktyg som ständigt ökar förståelsen för kunden och därmed nyttan för ICA.

Några av våra kunder: