Infometric

Paketering av energimätningstjänster på en dag

Infometric 1

Infometric är Sveriges största och ledande leverantör inom energimätningsteknik. Med 18 år i branschen erbjuder de fastighetsägare och elbolag i Norden kompletta mätinsamlingssystem och –tjänster som möjliggör effektiva energibesparingar, lägre driftkostnader och minskad klimatpåverkan.

Med mål att effektivisera försäljningen och hitta nya intäktspotentialer bestämde sig Infometric för att se över sin befintliga erbjudandestruktur. Som ett led i detta arbete var det viktigt att tidigt i processen fånga upp kundperspektivet. Cliente fick i uppdrag att anordna en kunddag – en intern workshop med fokus på kund – i syfte att ta fram ett underlag för en kunddriven paketering av tjänsteutbudet.

Med avstamp i insikter från en handfull kundintervjuer ägnade vi dagen åt att definiera kundbehov och identifiera olika målgrupper för att sedan syna Infometrics befintliga erbjudande och kartlägga konkurrenterna. Dagen avslutades med att vi matchade Infometrics befintliga tjänster mot kundbehoven för att identifiera gap och potentialer. Det samlade arbetet under dagen gav Infometric ett värdefullt underlag till att genomföra en kunddriven ompaketering som tydliggör erbjudandet och möjliggör att ta betalt för kundvärdet i tjänsterna.

Cliente hjälpte oss att konkretisera och förtydliga vårt budskap kring vår tjänstepaketering till våra nuvarande och potentiella kunder. Det underlättar för oss både internt och externt att vårt erbjudande paketeras till vad man som kund upplever att man betalar för. Vi uppskattade Clientes jordnära attityd och pragmatiska inställning till våra utmaningar i vårt samarbete med detta. Den omgjorda tjänstepaketering som Cliente bidrog till, och hjälpte oss att formulera, har varit en av pusselbitarna att vi har lyckats öka affärsområdets omsättning med 70% på inom loppet av två år.
Olle Tjälldin, vice VD Infometric

Några av våra kunder: