Jetpak

Jakten på en unik position på en homogen marknad

Jetpak

Jetpak är ett nordiskt transport- och logistikföretag specialiserat på snabba transporter. I över 30 år har de varit snabbast på att leverera paket från dörr till dörr, över hela världen.

Branschen står under ett starkt förändringstryck drivet av e-handel och digitalisering. För att säkra långsiktig konkurrenskraft behövde Jetpak stärka sin position. Cliente fick i uppdrag att, i ett första steg, tydliggöra Jetpaks styrkor, svagheter och konkurrenternas positioner på den svenska och norska marknaden. Därefter tog vi fram ett faktabaserat underlag för att möjliggöra en positionsförflyttning. Inom ramen för uppdraget utmanade vi den rationella synen inom branschen genom att addera emotionella värden i jakten på en unik position på marknaden (exempelvis punktlighet vs. sportig)

Sammantaget hjälpte vi Jetpak med att tydliggöra sin nuvarande position samt gav förslag på vägval och framtida varumärkes- och positioneringsstrategi.

Några av våra kunder: