Nordic Capital/Canal+

TV-tittarna avgör matchen om Premier League

Premier League

Nordic Capital är ett riskkapitalbolag som främst investerar i medelstora företag i Norden. När de skulle köpa Canal+ (numera C More) från Group Canal+ S.A. var rättigheterna för Premier League på väg att omförhandlas, vilket skapade en stor osäkerhet för potentiella köpare. En kritisk fråga att besvara var därför hur mycket Premier League var värt och hur viktiga Premier League-rättigheterna var för att behålla befintliga abonnenter.

Genom en nordisk marknadsstudie hjälpte vi Nordic Capital att öka förståelsen för vad som skapade kundvärde och betalningsvilja bland befintliga abonnenter vad gäller olika typer av programinnehåll och utbud. Vi analyserade vilka konsekvenser som Premier League-rättigheterna skulle ha på återköp och lönsamhet, men också hur Canal+ skulle kunna kompensera en förlust av Premier League-rättigheterna genom att justera prissättningen.

Med en segmenterings- och scenarioansats tog vi fram ett beslutsunderlag som Nordic Capital framgångsrikt använde i köpet av Canal+ och senare även i budgivningen på Premier League-rättigheterna.

Några av våra kunder: