PostNord

Gasa eller bromsa – att navigera rätt bland nya affärsmöjligheter

postnord1

De marknader som PostNord agerar på har förändrats mycket under det senaste decenniet, bland annat genom ökad digitalisering på brevmarknaden och hårdare konkurrens på logistikmarknaden. Detta har inneburit stora utmaningar men också skapat nya affärsmöjligheter. En gemensam nämnare är att det har ökat kraven på att förstå marknaden och kunderna.

Vi har under ett antal år, i olika uppdrag, hjälpt PostNord att utveckla och anpassa sina erbjudanden för att möta marknadens föränderliga behov och krav. Uppdragen har bland annat handlat om att uppskatta potentialen för nya tjänster, att bedöma betalningsviljan hos olika målgrupper och att utveckla tjänsteinnehåll som skapar kundvärde. Ett exempel är Varubrevet som togs fram för att möta behovet av att skicka lättare varor direkt till mottagarens brevlåda.

Cliente har genom åren på ett professionellt och alltid lika kompetent sätt levererat kund- och marknadsinsikter som hjälpt oss att förstå kundernas behov och preferenser på såväl den svenska som den nordiska logistikmarknaden. Med stöd av Clientes arbete har vi kunnat vässa vårt tjänsteerbjudande, stärka vår konkurrenskraft och öka kundnöjdheten.
MARIA KARLSSON, POSTNORD LOGISTICS

Cliente har vid flera tillfällen assisterat PostNord i olika projekt som syftar till att bättre förstå kunders önskemål och drivkrafter. Konsulterna är pragmatiska och enkla att arbeta tillsammans med och resultaten från dessa projekt har direkt kunnat omsättas i nytta för vår organisation så att vi på ett bättre sätt möter kund.
PER-ARNE LUNDBERG, POSTNORD MAIL & COMMUNICATION

Med ett kunddrivet synsätt har PostNord kunnat utveckla attraktiva erbjudanden som möter kundernas efterfrågan. Det har lett till satsningar i lägen där det funnits marknadspotential men även omprioriteringar där efterfrågan visat sig vara otillräcklig. Det har också gett PostNord kunskap om hur förändringar i marknaden påverkar den framtida affären.

Några av våra kunder: