PostNord

Hur når vi en allt mer digital målgrupp?

postnord2

PostNord är ett företag med anor som traditionellt förknippas med distribution av brev och paket. Trenden på marknaden är att allt mer digitaliseras, vilket ställer krav på PostNord att anpassa sin strategi. Utmaningen är också att gå från att vara ”allt för alla” till att kommunicera och utveckla produkter som bättre riktar sig till olika målgrupper på marknaden.

Som ett viktigt underlag i arbetet genomförde vi en segmentering av PostNords konsument- och företagsmarknader anpassad efter den specifika utmaning som PostNord stod inför. Eftersom marknaderna är mycket komplexa var det viktigt att fånga alla dimensioner som bäst karaktäriserar PostNords olika målgrupper. Det gjorde vi genom att använda en s.k. hybridsegmentering (Convergent Cluster & Ensemble Analysis), där vi kombinerade olika mikrosegmenteringsmodeller, t.ex. generella värderingar, kategorispecifika värderingar och beteende. På så sätt kunde vi identifiera tydliga målgrupper och förstå hur de skilde sig från varandra, bland annat i fråga om hur traditionella eller digitala kunderna var och deras grad av kontrollbehov.

Vårt samarbete med Cliente har resulterat i att vi har fått en tydligare förståelse för vilka målgrupper som PostNord möter samt ett värdefullt beslutsunderlag i vårt fortsatta arbete med att stärka varumärket. Clientes projektteam har visat prov på stort engagemang och hög kompetens inom varumärkesutveckling.
Helena Didehvar, Kommunikationschef på POSTNORD MAIL & COMMUNICATION

Med vår hjälp har PostNord fått en segmentering som på ett enkelt sätt ger bättre möjligheter till träffsäker kommunikation och utveckling av produkter som möter prioriterade målgruppers behov.

Några av våra kunder: