Proffice

Bemanningstjänster på kundens villkor

Proffice

Proffice är ett av Nordens ledande bemanningsföretag, med målsättningen att vara först på marknaden med de bästa produkterna. Detta ställer krav på hög förståelse för kundernas behov i olika situationer och ett tydligt erbjudande som möter behoven.

Vi har hjälpt Proffice att utforma en ny sortimentsstruktur baserat på en behovssegmentering av marknaden. I uppdraget kombinerades intern kunskap om marknaden med nya kundinsikter, bland annat inhämtade genom en kundpanel. Genom en matchning mot olika målgruppers särskiljande behov gjorde vi en ompaketering av Proffice erbjudande för att skapa större kundvärde och högre betalningsvilja.

Cliente är lyhörda men samtidigt ifrågasättande. Det är enkelt och roligt att jobba med dem.
Lars Kry, VD och Koncernchef på Proffice

Med hjälp av fyra tydliga och behovsanpassade erbjudanden har Proffice differentierat sig från konkurrenterna och tagit en tydlig position på marknaden. Samtidigt har den interna förståelsen för kundernas behov ökat och försäljningsorganisationen har fått bättre förutsättningar att sälja dessa kundanpassade lösningar och ta betalt dem.

Några av våra kunder: