Reach for Change

Vem är kunden i socialt entreprenörskap?

reach-for-change

Reach for Change är en ideell stiftelse grundad av Kinnevik. De investerar i sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn. När Reach for Change kontaktade oss var deras främsta utmaning att kombinera en ambitiös tillväxtplan och många olika intressenter med tydlighet och fokus i strategi- och kommunikationsarbetet.

Genom intervjuer med olika intressenter kartlade vi olika målgrupper baserat på deras behov och drivkrafter. Utifrån dessa insikter hölls sedan en serie workshops där vi tillsammans valde vilken målgrupp som var mest relevant att fokusera på för att nå visionen. Med utgångspunkt i målgruppsvalet utarbetade vi en varumärkesstrategi och bidrog därmed till både bättre och tydligare förankring internt samt till tydligare kommunikation mot potentiella entreprenörer och andra relevanta intressenter.

Cliente har hjälpt oss i det viktiga arbetet med att förtydliga vår vision och vårt erbjudande till omvärlden. Som samarbetspartner har de bidragit med värdefulla insikter och visat prov på engagemang och lyhördhet genom hela processen.
Sara Damber, VD Reach for Change

Några av våra kunder: