Ruohonjuuri

Etablering av ett nytt ekologiskt butikskoncept i Stockholm

Ruohonjuuri

Ruohonjuuri är en pionjär på marknaden för ekologiska varor i Finland. Utifrån ett starkt engagemang för miljö och fair trade erbjuder de ett såväl brett som djupt sortiment av ekologiska varor i butik och via e-handel. Med en verksamhet som sträcker sig tillbaka till 1982 har de utvecklat en stark position på den finska marknaden och vill expandera sin verksamhet genom att även etablera sig i Stockholm.

Cliente fick i uppdrag att ta fram ett underlag för att visa på vilket intresse och vilka preferenser och prioriteringar som finns bland svenska konsumenter. Underlaget låg till grund för ett styrelsebeslut om huruvida etableringsplanerna skulle arbetas vidare med eller inte. Insikter och hypoteser genererades först kvalitativt genom fokusgrupper, dels på plats i Helsingfors i samband med studiebesök i befintliga butiker, och dels i Stockholm. Därefter kvantifierades resultaten med en webbenkät.

Sammantaget kunde vi visa på hur företaget och dess butikskoncept togs emot bland svenska konsumenter och intresset för olika produktkategorier och tänkta tilläggstjänster i butik. Med utgångspunkt i de befintliga finska butikerna kunde vi även tydliggöra vilka krav och förväntningar som fanns bland svenska konsumenter för att konceptet skulle vara attraktivt och vilka anpassningar av det finska butikskonceptet som var nödvändiga för att vara konkurrenskraftiga på Stockholmsmarknaden. Ruohonjuuris resa och utveckling av butikskonceptet fortsätter och vi följer med spänning den kommande etableringen.

Några av våra kunder: