SAS

Från kundinsikt till förbättrad flygupplevelse – en resa i tid

sas

SAS är Nordens största flygbolag och transporterar 28 miljoner passagerare per år (2015). Ambitionen är att möta kunderna med ett passionerat kundfokus.

Vi har hjälpt SAS att undersöka, analysera och förstå passagerarnas upplevelse före, under och efter flygresan. Genom att följa kundupplevelsen på de olika marknader som SAS agerar på har vi sedan tillsammans kunnat identifiera och prioritera strategiska förbättringsområden.

Cliente har med stort engagemang och professionalism hjälpt SAS med värdefulla insikter och strategier i vårt kontinuerliga arbete för att skapa nöjdare kunder. Vårt mångåriga samarbete och nära relation med Cliente har starkt bidragit till att vi nu kan uppvisa vår högsta kundnöjdhet sedan 2002.
Jonas Bäcklund, Brand and Consumer Insights SAS

Under många år har punktlighet varit en central drivkraft för kundupplevelsen. Genom att tydligt sätta fokus och rikta förbättringsåtgärder till detta område har SAS framgångsrikt lyckats göra kraftiga förbättringar i både faktisk och upplevd punktlighet, vilket i sin tur har haft en positiv effekt på kundnöjdheten. En stor bidragande faktor i detta arbete har varit att konsekvent och tydligt kommunicera punktlighet och dess innebörd till marknaden.

Några av våra kunder: