Scania Networks

Ökat kundfokus för en intern IT-organisation

scania

Scania Networks levererar IS/IT-produkter och stödtjänster till Scania-koncernens globala försäljnings- och serviceorganisation. En av Scania Networks utmaningar är att i det dagliga arbetet, i större utsträckning, prioritera utifrån det som skapar kundvärde och konkurrenskraft.

Med utgångspunkt i en NKI-undersökning, har vi hjälpt Scania Networks att få ökad insikt om hur deras olika marknader uppfattar samarbetet och vad kunderna tycker är viktigt att Scania Networks prioriterar och förbättrar. Genom tvärfunktionella arbetsgrupper och kreativa workshops har vi hjälpt medarbetarna att bättre förstå hur kunderna tänker, vilket har gjort det lättare för dem att engagera sig och själva bidra till ökad kundnytta. På så vis har vi bidragit till att tydliggöra kundperspektivet i Scania Networks förbättringsarbete som på sikt leder till ökad effektivitet och lönsamhet.

Cliente inspirerar oss genom sitt engagemang och sin stora erfarenhet till nya spännande och utmanande tankesätt i vårt förbättringsarbete. Dessutom har vi så roligt tillsammans, vilket gör våra möten energirika.
Elisabeth Augustson, Scania Networks

Några av våra kunder: