SJ | SJ Biz

Utveckling av lojalitetsprogram för företag baserat på kundnytta

SJ

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.

En viktig målgrupp för SJ är företagskunder och för att öka lojaliteten och kostnadseffektiviteten ville SJ förstå möjligheterna i ett nytt företagsprogram. I en förstudie hjälpte vi därför SJ att kartlägga och utvärdera hur ett sådant program kunde utformas med utgångspunkt i kundnytta. I ett första steg, baserat på intervjuer med nyckelpersoner internt, med kunder och branschintressenter, identifierade vi centrala kundvärden och tänkbart innehåll.

Därefter togs en lång lista fram med möjliga grundkomponenter och hypoteser om paketeringar/koncept. Genom en omfattande kvantitativ marknadsstudie testade vi sedan det tänkta innehållet mot marknaden och kunde se vilket erbjudande som SJs företagsprogram borde innehålla. Analysen utgick bland annat ifrån en segmentering, där vi identifierade ett antal behovssegment som attraherades av olika kombinationer av erbjudanden. Vi kunde också simulera hur olika paketeringar påverkade marknadens köpvilja och på det sättet räkna på marknads- och intäktspotentialen. Vårt beslutsunderlag ledde fram till lanseringen av SJs nya företagsprogram som döptes till SJ Biz.

Parallellt genomfördes en liknande förstudie riktad mot resebyråer för att utvärdera hur ett erbjudande/program skulle utformas för att knyta resebyråerna, som viktig säljkanal, närmare SJ.

Exempel på innehåll i SJ Biz:

Några av våra kunder: