SPP

Vad skulle få dig att prata pension vid middagsbordet?

spp

SPP är ett pensionsbolag som erbjuder rådgivning samt spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPP arbetar för att skapa ett långsiktigt framgångsrikt bolag där hållbart företagande går hand i hand med hög avkastning.

För SPP är en viktig del i att nå sina mål att följa upp hur nöjda och lojala kunderna är. Vi har sedan ett par år tillbaka hjälpt dem att genomföra en strategisk NPS-mätning (top-down) som komplement till de touch point-mätningar (bottom up) som de genomför i egen regi. Den strategiska mätningen, som riktar sig både till privat- och företagskunder, ger uppföljning av måltal och värdefulla insikter om vad som ligger bakom att kunderna rekommenderar SPP. Det har ökat förståelsen för skillnader mellan olika kundgrupper, bland annat utifrån vilken interaktion de har med SPP, och var förbättringsåtgärder får störst effekt.

Genom ett effektivt genomförande och kreativa analysgrepp har SPP fått stort värde för deras investering i kundinsikt.

Cliente har under flera år hjälpt SPP att genomföra NPS-mätningar för att följa upp hur nöjda och lojala våra kunder är. De har varit ett bra och tydligt bollplank som hjälpt oss att få ut maximalt av mätningarna. De har stöttat oss i att ta fram konkreta frågor som har upplevts tydliga för våra kunder och som framförallt möjliggjort skarpa analyser som visar vilka insatser som krävs av oss framåt.
LARS OLOV RÖNÖBERG & MATTIAS JOHANSSON UNGE, KUNDINSIKT SPP

Några av våra kunder: