Sv. Jägareförbundet

Jakten på vad som skapar ökad medlemsattraktivitet och -lojalitet

Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet är en riksomfattande intresseorganisation för svenska jägare, som är representerad över hela landet och har ca 150.000 medlemmar (2015). Svenska Jägareförbundet tar bland annat tillvara medlemmarnas intressen för natur, jakt och viltförvaltning.

Vi har i ett antal olika uppdrag hjälpt Jägareförbundet att förstå vad som skapar medlemsnytta och hur de kan öka engagemanget bland befintliga medlemmar, bland annat genom att skapa förståelse för vilka delar i deras erbjudande som engagerar olika medlemssegment. Det har gett Jägareförbundet underlag att utveckla specifika delar av sitt erbjudande, bland annat deras olika tidningar.

Några av våra kunder: