Tågkompaniet

Hur ska vi prissätta oss i en upphandling?

tagkompaniet

Tågkompaniet bildades år 1999 för att vinna upphandlingen av Sveriges nattågstrafik till och från övre Norrland. Idag är man ett väletablerat företag med gott renommé som årligen genomför 5 miljoner resor. Ambitionen är att fortsätta växa på en avreglerad svensk järnvägsmarknad och utveckla trafiken i konkurrens med andra – för resenärernas bästa.

Sedan 2007 har vi hjälpt Tågkompaniet med intäktsbedömningar av flera olika affärer. Affärernas storlek har varierat, men en central fråga har alltid varit hur kunderna kommer att bete sig och vilka konsekvenser det får för intäkterna inom ramen för ett eventuellt uppdrag. Genom undersökningar, makroanalyser och analyser av resmönster har vi simulerat olika scenarios som sedan har varit ett viktigt underlag för Tågkompaniets anbud och prissättning.

Några av våra kunder: