Telenor

Mot en kundupplevelse i världsklass

telenor

Telenorkoncernen, där bland annat Bredbandsbolaget ingår, är en helhetsleverantör av kommunikationstjänster med ca 3 miljoner kunder över hela landet. Telenors målbild är en kundupplevelse i världsklass och att vara älskade av kunderna.

Med vår hjälp har Telenor arbetat för att skapa en förbättrad kundupplevelse. Ett viktigt underlag är de NPS-/NKI-undersökningar som vi har genomfört för Telenorkoncernens olika varumärken på både konsument- och företagsmarknaderna. Vi har även stöttat Telenor i att omvandla kundinsikterna till prioriterade fokusområden och konkreta förbättringsåtgärder. Framgångsfaktorn i detta arbete har varit att involvera medarbetare från olika delar av verksamheten. Detta har lett till att organisationens kundfokus har stärkts, vilket i sin tur är ett viktigt led för att kunderna ska bli mer nöjda och lojala.

När vi jobbar tillsammans med Cliente, så vet vi att vi kommer att få jobba med engagerade och erfarna personer med väl fungerande processer. Det gör att vi alltid kan känna oss trygga med att projekten med Cliente ger oss viktiga insikter till arbetet med att förbättra upplevelsen för våra kunder.
Emanuel Vaz & Carin Lundén, Customer Insight Managers Telenor Sverige

Några av våra kunder: