Teracom

Kunden som guide i digitalt teknikskifte

Teracom 1

Teracom är en oberoende rikstäckande nätoperatör för bild och ljud. De står inför ett teknikskifte och behöver anpassa sig efter förändrade marknadsförutsättningar och kundbehov. Teracom är dessutom verksamt inom flera olika marknader där såväl konkurrenssituation som kunder ser olika ut. Sammantaget innebär detta att det för Teracom blir allt viktigare att följa upp och förstå sina kunder. 

Vi har hjälpt Teracom att öka förståelsen för hur deras kunder upplever relationen med dem som leverantör. För att fånga den stora spridningen i typ och storlek på kund har vi använt en kombination av kvantitativa och kvalitativa intervjuer. Kundernas upplevelser har också speglats mot medarbetarperspektivet och använts som underlag för att identifiera de gap som behövts hanteras för att få med sig organisationen i förbättringsarbetet.

En viktig framgångsfaktor har varit ett stort fokus på intern förankring och kommunikation för att skapa energi och samsyn kring kund. Det har också varit av stor vikt att säkra engagemanget hos ledningen för att nå resultat i övriga organisationen. Vi har bidragit till en tydligare prioritering av fokusområden och med verktyg för att Teracom löpande ska kunna följa upp förbättringsarbetet.

Vi har arbetat tillsammans med Cliente i många år för att följa upp, förstå och fokusera på våra kunder.  Tillsammans arbetade vi fram ett sätt som lyckades involvera alla internt och satte fokus på kunderna. Cliente har visat vägen, stöttat, fyllt på med inspiration och hejat på alla galna idéer och aktiviteter vi gjort hittills. Resultaten har visat att vi har gjort rätt saker. Även bakslag har kommit under åren när man tar saker för givet, då har processerna och arbetssättet funnits för att snabbt komma på banan igen och prioritera rätt. Cliente är fantastiskt engagerande och får oss att ifrågasätta och sticka hål på våra sanningar och arbetssätt. De får oss att förbättra oss och gå framåt med nöjdare kunder på köpet. Dessutom har vi roligt under tiden. Cliente har bidragit till kvaliteten i vårt kundarbete.
Gunilla Svahn, marknadsförare Teracom, ansvarig för kundundersökningar

Några av våra kunder: