Vasakronan

Från ventilation till relation - mer drag i kundarbetet

Vasakronan Sthlm Lobbyn

Vasakronan är Sveriges största kommersiella fastighetsbolag och hyr ut kontors- och butikslokaler i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresundsregionen.

Det har länge funnits ett kundfokus och ett kundarbete inom Vasakronan, men det har sett väldigt olika ut i olika enheter. På vissa håll har kundarbetet varit en integrerad del av vardagen medan det på andra håll har varit en börda ovanpå alla andra arbetsuppgifter. Risken med denna spretighet är att kundarbetet blir uddlöst och prioriteras ner till förmån för mer konkreta mål som t.ex. kostnader och energibesparingar.

Vi har sedan 2010 hjälpt Vasakronan med att dels följa upp hur nöjda deras hyresgäster är och dels att fokusera och skapa energi i kundarbetet. Genom agerbara kundinsikter, engagerande övningar, visuella verktyg och inte minst humor och tävling har vi skapat samsyn kring kundperspektivet både centralt och i lokala enheter. Vi brukar prata om att Vasakronan under de senaste åren har gjort en resa ”från ventilation till kundrelation”. Förr såg man att lösningen på kundens behov låg i tekniken, t.ex. ventilationen i husen, medan man nu har fokus på att kommunicera med kunden och bygga långsiktiga relationer.

Cliente har varit en fantastiskt drivkraft och stöd för oss i vår resa mot ett smartare sätt att arbeta med kundnöjdhet. De har med stort engagemang satt sig in i hur vår organisation fungerar, vilka utmaningar vi står inför och hur våra kunder tänker. På så sätt har de på ett kraftfullt och verklighetsförankrat sätt hjälpt oss i vårt arbete. Utmärkande för Cliente har varit deras djupa kunskap och flexibilitet blandat med ett genuint intresse för att tillsammans skapa något riktigt bra tillsammans, samtidigt som vi har haft väldigt kul på resan!
BRITT LINDQVIST, UTVECKLINGSCHEF PÅ VASAKRONAN

Med vår hjälp har Vasakronan fått ett ökat engagemang i hela organisationen vilket lett till ett mer effektivt kundarbete. Genom ett tydlig fokus på kontakt och kommunikation har kundnöjdheten ökat år för år, vilket har resulterat i en ökad kundlojalitet och färre outhyrda lokaler.

Några av våra kunder: