Wayne’s Coffee

Gästen i centrum för att vinna kaffekriget

Waynes-coffee-2
Wayne’s Coffee är ett svenskt familjeägt företag som har drivit kaféer sedan 1994. Idag har de ca 90 kaféer i Sverige och ytterligare ca 50 runt om i världen och målet är att dubbla antalet kaféer inom fem år.


Kafémarknaden i Sverige har växt stadigt
de senaste åren, samtidigt som konkurrensen ökar med flera nya aktörer. I den allt tuffare konkurrensen blir det av största vikt att förstå sina gäster. När Wayne’s Coffee inledde ett samarbete med oss stod de inför ett antal strategiska beslut kring framtida marknadspositionering och konceptutveckling. Vi fick i uppdrag att, utifrån kundinsikt, förse dem med svaren på följande tre kritiska frågeställningar;

1. Hur väljer gästerna kafé, vad är viktigt och mindre viktigt?
2. Hur uppfattas varumärket Wayne’s Coffee och hur står det sig jämfört med konkurrenterna?
3. Hur upplevs själva besöket på Wayne’s Coffee – vilka är våra styrkor och svagheter i leveransen?

För att skapa förståelse och generera hypoteser om gästernas behov och beteenden började vi med att genomföra korta intervjuer på stan. Därefter genomförde vi en undersökning i en webbpanel, där vi inom ramen för en och samma undersökning använda fyra olika angreppssätt/analysmetoder för att besvara ovanstående frågeställningar. Vi samlade sedan hela företaget och andra relevanta intressenter (ex. arkitekt- och reklambyrå) för att presentera våra findings. Utifrån olika perspektiv kunde vi tillsammans tolka insikterna och ta fram ett värdefullt strategiskt beslutsunderlag. Tack vare att vi samlade alla samtidigt har vi också bidragit till en bättre samsyn kring deras gäster och marknaden i stort.

Cliente har försett oss med värdefulla insikter kopplat till våra strategiska utmaningar. Många av våra hypoteser har bekräftats, men vi har också fått en hel del ny tankar att ta med oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla Wayne’s. Vi upplever Cliente som professionella, leveranssäkra och de kan snabbt sätta sig in i tuffa utmaningar på olika marknader.
MATS HÖRNELL, VICE VD WAYNE’S COFFEE

Några av våra kunder: