Kunder

De flesta av våra uppdragsgivare är medelstora till stora företag eller organisationer och finns i en rad olika branscher.

Gemensamt är att de strävar efter att utveckla sin affär genom ett tydligt kundfokus. Vi lever som vi lär, därför är våra kunder otroligt viktiga för oss och merparten av våra samarbeten präglas av nära och långa relationer.