Tjänster

Vet du vad ditt företag behöver fokusera på för att era kunder ska rekommendera er?

Vet du vad som utmärker olika kundsegment på er marknad och vilka ni bör prioritera?

Vet du vad i ert erbjudande som skapar störst värde för era kunder?

Svaren på dessa frågor är viktiga för att stärka er relation till befintliga kunder och för att ni ska lyckas attrahera nya kunder. Vi hjälper er att hitta svaren och tillför ett unikt perspektiv genom att, dels hjälpa er att förstå vad som driver era kunder, dels omvandla insikterna till möjligheter, strategier och resultat.

Dina kunder interagerar med ditt företag på många olika sätt och i olika kontaktytor. Vi kartlägger hur era kunder tänker, agerar och utvärderar er i de olika situationer där ni möts. Vi samlar in fakta genom både kvantitativa och kvalitativa metoder, och kombinerar med den kunskap som ni själva har. Vi använder sedan olika modeller, verktyg och arbetssätt för att omvandla fakta till insikt, i syfte att hjälpa ditt företag att förstå era kunder på bästa möjliga sätt. Det ger oss en gedigen grund för att identifiera olika vägval och att utforma strategier för att åstadkomma förändring. Vi hjälper er sedan att gå till handling genom att driva, coacha och följa upp de aktiviteter som planerats.