Erbjudandeutveckling

Vi hjälper er att utveckla produkter, tjänster
och erbjudanden som skapar kundvärde och betalningsvilja.

Det som är gemensamt för framgångsrika kunderbjudanden är att de skapar ett tydligt värde för kunden. Olika kunder värdesätter olika saker och trots att dessa olikheter kan vara svåra att identifiera är de mycket viktiga att förstå. Vi vet hur ni kan få den kunskap och förståelse som krävs och hur ni kan använda de insikterna för att utveckla starka kunderbjudanden.

Vårt angreppssätt bygger på att förstå era kunders behov och att identifiera vad som skapar värde för olika kunder. Det gör vi både genom att lyssna på kunderna och genom att ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns internt hos er. Med de samlade insikterna som grund kan vi sedan tillsammans utveckla lösningar, koncept och attraktiva erbjudanden. De framtagna koncepten validerar vi i målgruppen för att säkerställa framgång, till exempel genom kundpaneler, fokusgrupper eller kvantitativa undersökningar (bl a olika trade-off-metoder som Conjoint och MaxDiff). I många av våra uppdrag baseras våra rekommendationer på business case utifrån en värdering av marknadspotential och kundens betalningsvilja.

Vi har genomfört ett stort antal uppdrag i ett flertal branscher, ofta med olika frågeställningar och utmaningar. Det har gett oss möjlighet att utveckla arbetsmetoder och verktyg som fungerar bra i olika situationer. Läs gärna mer om några av våra referensuppdrag.

Framgångsfaktorer i vårt arbete
med erbjudandeutveckling:

  • Utvecklingsarbetet måste ta sin utgångspunkt i de behov som kunderna har, vare sig de är uttalade eller ej. Genom att segmentera kunderna utifrån behov eller kundvärde, skapar vi en bättre förståelse för vilka skillnader som finns mellan olika målgrupper.
  • ETT framgångsrikt ERBJUDANDE behöver vara särskiljande och kan därför inte möta alla de olika kundbehov som identifierats. Det är därför viktigt att definiera företagets värdeerbjudande eller ”Customer Value Proposition” – vad i erbjudandet är det som skapar mest värde för kunderna.
  • Vi lägger stor vikt vid att utvärdera intäktspotentialen för nya produkter, tjänster och erbjudanden. För att maximera intäkterna bör ett nytt erbjudande prissättas med hänsyn till kundernas betalningsvilja. Olika kundsegment värderar olika delar av erbjudandet, och utvecklingsarbetet bör därför fokusera på de delar som genererar störst intäkter och som samtidigt är lönsamma att utveckla.