Segmentering & målgruppsstrategi

Vi hjälper er att effektivisera marknadsinsatserna genom att verkligen lära känna era kunder och att sedan använda denna insikt såväl strategiskt som taktiskt

Grunden till en framgångsrik segmentering är att anpassa den efter marknadens förutsättningar såväl som efter era behov. Vår erfarenhet är att detta ofta är en stor utmaning. Det finns inte en bästa metod för segmentering – olika syften och förutsättningar leder till olika lösningar. Vi tar därför hänsyn till hur ni vill kunna använda segmenteringen: till erbjudandeutveckling och innovation, för målgruppsanpassad kommunikation, för att positionera varumärket eller för att optimera prissättningen.

En segmentering kan utformas utifrån olika perspektiv: behov, värderingar, attityder, beteenden, demografi osv. Men samma perspektiv är inte relevanta för alla företag. Därför är det viktigt att anpassa segmenteringen för att den ska ge maximal nytta för er. Vi kan hjälpa er få en djupare förståelse för era kunder utifrån de segmenteringsgrunder som är relevanta för er. Vi ser också till att segmenteringen blir ett användbart verktyg för att utforma och genomföra strategier och taktiska åtgärder som adresserar målgruppens behov och på så sätt bygger kundvärde och betalningsvilja. Hör av er så kan vi berätta mer om hur vi hjälpt andra och hur en lösning skulle kunna se ut för er.

Framgångsfaktorer i vårt segmenteringsarbete:

  • Fördjupad förståelse för kunden är grunden i en segmentering. Utifrån en DJUPGÅENDE MÅLGRUPPSANALYS SOM BYGGER PÅ RELEVANTA DIMENSIONER tydliggör vi skillnader mellan olika målgrupper på er marknad. Vi behärskar metoder som gör det möjligt att utforma en segmentering som täcker in såväl attityder och värderingar som köpbeteende, behov och drivkrafter.
  • För att kunna bli ett användbart verktyg är det viktigt att från början DEFINIERA VAD SYFTET ÄR OCH PÅ VILKET SÄTT SEGMENTERINGEN SKA ANVÄNDAS. För att attrahera nya eller bibehålla kunder? För erbjudandeutveckling eller långsiktigt varumärkesbyggande? Genom att skräddarsy målgruppsanalysen efter era specifika behov säkerställer vi att den blir relevant och agerbar.
  • En av de största utmaningarna i ett segmenteringsarbete är att identifiera de målgrupper som ska prioriteras. Därför är det viktigt att göra en UTVÄRDERING UTIFRÅN OLIKA BEDÖMNINGSKRITERIER såsom önskvärt beteende, preferens, potential, konkurrenssituation och nåbarhet. Med en sådan analys som grund tar vi fram tydliga och väl underbyggda rekommendationer för prioritering av segmenten.
  • För att lyckas med implementeringen är det viktigt att SKAPA INTERN SAMSYN OCH FÖRANKRING. En förutsättning  är därför att ha en tydlig plan för hur organisationen ska involveras före, under och efter segmenteringen.